Introductie

Onder authorisatie verstaan we het Authorize bericht van OCPP dat door een laadpaal verzonden wordt als een pas wordt aangeboden wordt. Dit bericht geeft de backend de mogelijkheid om de pas te valideren. Op basis van het antwoord op deze Authorize zal de laadpaal de sessie wel (bij Accepted) of niet (bij Invalid) starten.


Laadpaal configuratie

Nu zijn er in OCPP enkele mogelijkheden voor het overslaan van de Authorize. Dit kan gevolgen hebben voor het wel of niet kunnen sturen van de rekening (CDR) naar een EMP. Hieronder volgen de verschillende instellingen en de aanbeveling hoe deze te gebruiken in combinatie met Longship. Het gaat hier dus om laadpalen die publiek beschikbaar zijn.


ConfiguratieAanbeveling

AuthorizationCacheEnabled

Uit
LocalAuthListEnabledUit
LocalPreAuthorizeUit


AuthorizationCacheEnabled

Een laadpaal kan zelf bijhouden of een pas al eens is geaccepteerd. Dit heeft echter gevolgen die omschreven staan bij de LocalPreAuthorize configuratie.


LocalAuthListEnabled

Vaak wordt een laadpaal voorzien van de functionaliteit om een pas toe te voegen aan de "LocalList". Dit is een lijst met passen die altijd geaccepteerd wordt. Dit heeft echter gevolgen die omschreven staan bij de LocalPreAuthorize configuratie. 


LocalPreAuthorize 

Deze instelling bepaalt wat er moet gebeuren als er een pas gebruikt wordt die in de cache of de local list voorkomt. Staat deze aan dan zal de Authorize overgeslagen worden en direct begonnen worden met laden. Dit kan echter problemen veroorzaken, omdat tokens elk moment ingetrokken kunnen worden. Het kan tot gevolg hebben dat er wel geladen wordt, maar dat er geen CDR verstuurd kan worden, omdat de pas niet meer geaccepteerd wordt door een MSP.


Het is uiteindelijk de laadpaal (de firmware) die beslist om wel of niet een Authorize te sturen. Longship kan dit niet afdwingen, dus de klant blijft altijd verantwoordelijk voor het juist configureren van de laadpaal.


Configuratie aanpassen

Het is mogelijk om via de Longship Portal configuratie aan te passen op de laadpaal. Navigeer hiervoor naar het Charger scherm en zoek de betreffende laadpaal. Na het selecteren van de laadpaal is er een sectie beschikbaar waar configuratie bekeken en aangepast kan worden: