Introductie

Voor het configureren van een Alfen paal kan de ACE Service Installer tool gebruikt worden. Deze is te vinden op de download pagina van Alfen, zie Alfen download pagina.


De screenshots die hieronder getoond worden kunnen verschillen per software, firmware, model versie. Ook komen namen van properties en tabs niet altijd exact overeen, let daar op tijdens het configureren van de paal.


Stap 1

Allereerst moet het ID geconfigureerd worden van de paal. Dit moet een tekst zijn van maximaal 27 characters lang en mag alleen alphanumerieke tekens (a-Z0-9) of een van de volgende karakters _-.* bevatten. Alle andere karakters zullen uit het ID worden verwijderd.


Pad naar de instellingen: General -> GeneralStap 2

Daarnaast moet de backoffice url geconfigureerd worden. Let hierbij op dat niet alle palen overweg kunnen met de wss:// prefix, als alternatief kan ws:// gebruikt worden. Dit zal wel betekenen dat OCPP berichten naar de Longship backoffice niet versleuteld zullen zijn tijdens transport. 


De naam voor het SIM menu item aan de linkerkant kan verschillen per paal configuratie. De meeste zullen GPRS of Mobile tonen.


Pad naar de instellingen voor een paal aangesloten via de kabel: Connectivity -> Wired

Pad naar de instellingen voor een paal aangesloten via een sim: Connectivity -> GPRS / Mobile