Webhooks bieden een manier om data te ontvangen van het Longship platform op je eigen platform. Alleen een Tenant admin kan een webhook aanmaken.

Let op: Een webhook die is aangemaakt op een Organisational Unit (OU) zal alleen data doorsturen gerelateerd aan die OU. Als een webhook is aangemaakt op het hoogste OU niveau zal alle data worden doorgestuurd naar de url die wordt geconfigureerd.


Aan de rechterkant kun je aanvinken in welke events je geïnteresseerd bent.Event types
Triggert als
Session startedEen transactie gestart wordt op een laadpaal
Session updatedEen transactie nieuwe meetwaarden heeft
Session closedEen transactie gesloten wordt of een nieuwe transactie start op dezelfde connector
Operationele status
De status wijzigt van een connector of laadpaal