Om de verschillende commando's naar de lader te sturen, selecteer dan eerst de lader uit de lijst met beschikbare laders. Gebruik indien nodig de zoekfunctie om de juiste lader te vinden.Klik vervolgens op de regel van de lader en dan opent zich het detailscherm.De beschikbare commando's bevinden zich onder het uitklapbare paneel "Commands".


In dit scherm staan de meest gebruikte commando's die het OCPP protocol ondersteunt.


  • Reset

Met het een "Soft" Reset wordt de eventueel lopende transaction correct afgesloten en wordt de applicatie software van de lader opnieuw gestart. Een "Hard"Reset is een ingrijpender herstart en is meestal het laatste redmiddel om een lader die incorrect functioneert, opnieuw op te starten

  • TriggerMessage

Met een TriggerMessage commando kan de lader verzocht worden om opnieuw reeds verzonden berichten te verzenden. Dit betreft de BootNotification, DiagnosticsStatusNotification, FirmwareStatusNotification, Heartbeat, MeterValues en de StatusNotification. Deze functionaliteit kan gebruikt worden om berichten die niet verwerkt zijn alsnog aan te bieden aan het Longship platform.

  • UnlockConnector

Met dit commando kan een EV rijder geholpen om een kabel te ontgrendelen indien in het geval van een storing. De operator kan met behulp van dit commando de EV rijder op afstand helpen.

  • ChangeAvailability

Dit commando kan gebruikt worden om de status van een connector of lader (indien als id connector 0 wordt meegegeven) op niet-beschikbaar te zetten. Dit commando wordt bijvoorbeeld gebruikt indien er onderhoud gaat plaatsvinden en de lader dus vrij moet blijven.

  • Configuration

Het configuratie commando is een commando voor de gevorderde gebruiker. Met dit commando kunnen technische instellingen in de lader worden aangepast.

  • RemoteStart

Met het RemoteStart commando kan de lader "op afstand" geïnstrueerd worden om een laadsessie te starten. Hierbij dient het IdTag van een geldig token te worden meegegeven. Dit commando wordt ook vaak geïmplementeerd door apps die ook een laadsessie op afstand willen kunnen starten (dus zonder een fysiek token of pasje).

  • RemoteStop

Met een RemoteStop kan de lader op afstand geïnstrueerd worden om de lopende transactie te stoppen. Hierbij dient het transactieId van de lopende transactie als parameter te worden meegegeven. Dit is om te voorkomen dat iemand anders dan de EV rijder het laden stopt. Ook dit commando wordt veelal in apps aangeboden. Ook kan de operator de EV rijder weer op afstand helpen met dit commando om een lopende transactie te stoppen indien de lader een storing heeft of niet reageert.

  • GetDiagnostics

Net als het Configuration commando is dit een commando voor de gevorderde gebruiker. Hiermee kan de lader verzocht worden om diagnostische, zeer technische gegevens te uploaden naar een gedefinieerde locatie (meestal een FTP locatie).

  • Update Firmware

Ook dit is een een commando voor de gevorderde gebruiker. Met dit commando kan de bestaande software op een lader vervangen worden. De lader wordt hiervoor geïnstrueerd om dit op een bepaald tijdstip uit te voeren, bijvoorbeeld 's nachts of op een moment dat het rustig is bij het laadstation.