De Longship omgeving biedt de mogelijkheid om verschillende functionaliteiten van het platform te integreren met externe oplossingen. Hiervoor Longship een API die beveiligd is met twee verschillende API sleutels. In de Longship portal bevindt zich een Integrations tab waarmee het integratie scherm kan worden geopend.Op het Integrations scherm staan verschillende mogelijkheden. Zo is er één algemene toegangssleutel nodig om de eerste ring van beveiliging te doorstaan. Deze bevindt zich bij marker 1. Indien deze sleutel nog niet is geactiveerd, vraag deze dan aan bij Longship.


Naast de algemene sleuteltoegang zijn er ook één of meerdere sleutels nodig om toegang te krijgen tot de uw data. Deze sleutels kunnen op OU niveau worden aangemaakt. Een sleutel gemaakt op het hoogste OU niveau kan alle data zien, sleutels op een lager niveau alleen de data uit dat OU (en lager).


Bij marker 3 kan een sleutel tijdelijk geactiveerd en gedeactiveerd worden.


Bij marker 4 kan een sleutel ook tenant administratie verkrijgen. Dit zijn rechten om bijvoorbeeld een lader te kunnen verwijderen of andere acties met een grotere impact.


Bij het klikken op de OpenAPI knop, opent zich een nieuw venster waarin de zogenaamde "Swagger" pagina wordt getoond. Deze pagina bevat technische informatie en beschrijving van de publieke APIs. De Swagger pagina wordt door ontwikkelaars gebruikt om te testen en om te ervaren hoe de APIs kunnen worden benaderd.