Met de data export functionaliteit kunnen CDRs worden geexporteerd in een CSV formaat. Dit is een formaat dat voor externe systemen zoals Excel eenvoudig is in te lezen.


In het scherm kan de periode worden gekozen. De CDRs worden gefilterd op basis van de einddatum. Alle CDRs waarvan de einddatum binnen de periode valt, worden geexporteerd. 


We onderscheiden twee soorten downloads:


- Normal

Deze is gebaseerd op de standaard zoals voorgeschreven door eViolin. Voor meer informatie over dit formaat, zie http://www.eviolin.nl/downloads/..


Deze export creeert per MSP een apart bestand met daarin de CDRs. Daarnaast worden eventuele CDRs die niet naar MSPs zijn verstuurd (niet geroamed) in een apart CSV bestand opgeslagen voor eventuele verdere verwerking.


Beide bestanden worden gecomprimeerd en in een ZIP bestand geplaatst.


- Full download

De full download is gebaseerd op de eViolin standaard. Daarnaast zij er extra kolommen toegevoegd voor extra information van de CDR. De extra velden zijn:

- Tijdzone waarin de lader zich bevindt

- Lokale starttijd van de sessie

- Lokale eindtijd van de sessie

- Het unieke ID van de locaite

- De OU code van de locatie

- Het tarief dat is gehanteerd voor de sessie

- Het starttarief

- Het tarief per kWh.


Deze export bundelt alle CDRs van alle MSPs en bewaard deze in één afzonderlijk CSV bestand. Daarnaast worden eventuele CDRs die niet naar MSPs zijn verstuurd (niet geroamed) in een apart CSV bestand opgeslagen voor eventuele verdere verwerking.


Beide bestanden worden gecomprimeerd en in een ZIP bestand geplaatst.