Hieronder volgt een matrix van de rechten die een gebruiker heeft afhankelijk van de rollen die zijn geselecteerd. Bij het bepalen van de rechten worden alle rollen van een gebruiker bekeken. Als een van de rollen recht heeft op een functionaliteit, dan is deze beschikbaar.


Legenda

 

RLees rechten
WSchrijf rechten
XGeen rechten
MR + W + Toevoegen/verwijderen


Rollen matrixTenant AdminRoaming AdminBasic UserInstallerHelpdeskDeveloperTariff select
DashboardMXRWRWRWX
X
Live statusMXRWRWRWX
X
ChargersMRWRWRWRWR
R
- DetailsMRRRWRWR
R
- Public tariff
M
R
R
RW
RW
R
RW
- CommandsMXRWRWRWX
X
   - ResetMXRWRWRWX
X
   - UnlockMXRWRWRWX
X
   - Trigger messageMXXRWRWX
X
   - Change availabilityMXXRWRWX
X
   - Change configurationMXXRWRX
X
   - Remote startMXXRWRWX
X
   - Remote stopMXXRWRWX
X
   - Get diagnosticsMXXRWRWX
X
   - Send local listMXXRWRX
X
   - Update firmwareMXXRRX
X
- MessagelogMRRRRR
R
- ConfigurationMXXRWRX
X
- SessionsMRWRRRR
R
SessionMRWRRRR
R
CDRsMRRRRR
R
Data exportMX
RRRR
X
MonitoringMXXRRR
X
LocationsMRWRRRR
R
   - Basic info
M
RW
R
R
R
R
R
   - Reimbursement
M
RW
R
R
R
R
R
   - Point of interestM
RW
R
RW
R
R
R
   - EvsesM
RW
R
RW
R
R
R
   - TariffM
RW
R
R
R
R
R
Roaming connectionsMRWXRRR
R
Charger simulatorMXXXXXX
User managementMXXXXX
X
Tenant configurationMXXXXX
X
IntegrationsMXXXXX
X
TariffsMR
R
R
R
R
R
TokensMXR
R
R
R
R
 - Local tokengroupsM
RW
RW
RW
RW
RW
RW
- Roaming tokensR
R
X
X
X
X
X
APIM
X
X
X
X
R
X
WebhooksM
X
X
X
X
R
X